TR EN

MÜLAKAT TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT325 MÜLAKAT TEKNİKLERİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Noe, R. (1999) İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi, Çev.Canan Çetin, İstanbul: Beta Yayınevi.
Uyargil, C. ve diğerleri. (2008). İnsan Kaynakları Yönetimi, İ.Ü.İşletme Fakültesi, İstanbul: Beta Yayınevi.