TR EN

AVCILAR DEMOGRAFİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT337 AVCILAR DEMOGRAFİSİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Emin Atasoy, Demografi Yazıları, MKM (Marmara Kitap Merkezi)
Faruk Şahin, Sait Gürbüz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Seçkin Yayıncılık.
İsmet Koç, vd., Türkiye’nin Demografik Dönüşümü, TÜBİTAK.
Emel Başar, Demografiye Giriş, Nadir Kitabevi.
Şemsettin Bağırkan, Demografinin Temelleri - Türkiye’nin Demografik Yapısı -Uluslararası Demografi, Nadir Kitabevi.