TR EN

DENİZ TİCARET HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY312 DENİZ TİCARET HUKUKU 5 3 3 5

KAYNAKLAR

KENDER, R. , ÇETİNGİL, E. (2010). Deniz Ticaret Hukuku Temel bilgiler, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
SÖZER, B. (2010). Gemi Geminin Mütemmim Cüzü ile Teferruatı ve Bunların Finansal Kiralama ile Temini Halinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar, Vedat Kitapçılık, İstanbul.
KALPSÜZ T. (1990). Gemi Rehni, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.