TR EN

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY349 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Alli, B.O. 2008. Fundamental principles of occupational health and safety. ILO publications, Switzerland, 221s.
WHO. 2001. Occupational health A manual for primary health care workers. WHO publications, Cario, 167s.
İş sağlığı ve güvenliği kanunu: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-3.htm