TR EN

ENDÜSTRİ ARKEOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY424 ENDÜSTRİ ARKEOLOJİSİ 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Karatosun M. B. (2008). "Industrial Heritage in Turkey and the Role of Various Institutions in Their Conservation", Industrial Heritage, 106-109, 291-293. Prague/Czech Republic: Czech Tecnical University.
Karatosun M. (2010). "XIX. Yüzyılda Kuşadası Limanının Ticari Örgütlenmedeki Rolü ve Kıyı Ölçeğindeki Temsili Yapıları" Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu-II, Kuşadası, 197-207.
Erder, C. (2010). Tarhi Çevre Algısı. Ankara: YEM Yayınları.