TR EN

MÜZECİLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY432 MÜZECİLİK 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Atik, Ş. (1999). Müzelerin Yeniden Yapılanması Kapsamında Müze-Toplum İlişkisi. Müze Toplum İlişkisi Bağlamında Müze Tanıtımı ve İletişim. Yeniden Müzeciliği Düşünmek. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi.
Madran, B. (2008.) Müze Sergileri Tasarlamak, Müzebilimin ABC si. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
Mutlu, E. (2011). Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması. İstanbul: Beta Yayınevi.
McKenna-Cress P. ve Kamien, J. (2013). Creating Exhibitions: Collaboration in the Planning, Development, and Design of Innovative Experiences. London: Willey.