TR EN

AİLELERLE SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT344 AİLELERLE SOSYAL HİZMET 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Giddens, A. (2000). Sosyoloji. Yayına Hazırlayanlar: Hüseyin Özel ve Cemal Güzel. Ankara: Ayraç Yayınevi.
Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Kültürel Psikoloji. Kültür Bağlamında İnsan ve Aile. Sosyal Psikoloji Dizisi:2 İstanbul: Evrim Yayıncılık.
Kandiyoti, D. (1984). “Aile Yapısında Değişme ve Süreklilik: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım.” Türkiye’de Ailenin Değişimi Toplum bilimsel İncelemeler. İstanbul: Türk Sosyal Bilimler Derneği.