TR EN

FEMİNİST SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT424 FEMİNİST SOSYAL HİZMET 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Buz, S. (2009). Feminist Sosyal Hizmet Uygulaması. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, Sy: 53-65.
Tekindal, T. M. (2016). Feminist Grup Çalışması Bir Sosyal Hizmet Uygulaması Olarak Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Deneyimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.