TR EN

İNSAN HAKLARI DÜZLEMİNDE ÇOCUK HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT339 İNSAN HAKLARI DÜZLEMİNDE ÇOCUK HAKLARI 5 3 3 5

KAYNAKLAR

İnsan Hakları El Kitabı, s. 446 (ÇHS), Uygulama El Kitabı.
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı.
UNICEF, Dünya Çocuklarının Durumu, 1999 Raporu.
Şeyda Kozcu, Ş. (1990).Çocuk İstismarı ve İhmali, Aile Yazıları 3., Birey Kişilik ve Toplum. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Bilim Serisi: 5/3, Devran Matbaası, Ankara.