TR EN

STRATEJİK YÖNETİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY409 STRATEJİK YÖNETİM 5 3 3 5

KAYNAKLAR

Marşap, A. (2017), Çağdaş Stratejik Yönetişim Global Strateşim, Nobel yayınevi, Ankara.
Karabulut, T. (2015), Stratejik Yenilik Yönetimi, Papatya yayınevi. İstanbul.
Eren, E. (2018), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta yayınları, İstanbul.
Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones, (2012), Strategic Management: Theory & Cases: An Integrated Approach, 10th edition., South-Western Cengage Learning, USA.