TR EN

TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR324 TURİZMDE GÜNCEL SORUNLAR 6 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Turizm endüstrisini etkileyen ekonomik, siyasi, kültürel ve çevresel sorunları tanımlar.
Turizmin bölgesel kalkınmaya etkilerini gelir dağılımları ve halkın turizme katılma oranları üzerinden değerlendirir.
Turizm eğitimi ve çalışma şartlarıyla ilgili yaşanan problemleri değerlendirir.