TR EN

İŞ ZEKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YBS320 İŞ ZEKASI 6 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İş zekası geliştirmek için işletmenin iş süreçlerine uygun yöntemi bilir.
İşletme performans yönetimi ve iş zekası ilişkisini kurar.
Web ve metin madenciliği araçlarını deneyimler.
Birliktelik kurallarını iş zekası süreçlerinde uygular.
Sınıflama ve kümeleme bilgi ve becerisi ile iş süreçlerini tasarlar.
Veri indirgeme yöntemlerinden iş sürecine uygun olanı seçer.