TR EN

RUS SİYASETİ VE DIŞ POLİTİKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SBU439 RUS SİYASETİ VE DIŞ POLİTİKASI 6 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Rus dış politikasının güncel seyrini yorumlar
Rus dış politikasına yön veren unsurları, kısıtlılıkları ve hedefleri açıklar
Rus dış politikasını tarihsel seyri içinde değerlendirerek Rusya ve diğer ülkelerin arasındaki ilişkileri analiz eder
Rus dış politikasındaki söylemleri ve analizleri kullanarak siyasi değerlendirme yapar