TR EN

DİL PSİKOLOJİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI330 DİL PSİKOLOJİ 7 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Dil felsefesine ilişkin temel kavramları açıklar.
Dil felsefesi içinde yer alan temel kuramları tartışır.
Psikolojik deneyimler ve dil arasındaki bağın yorumlar.
Psikolojik soruların dil aracılığıyla nasıl kavramlaştırabileceğini açıklar.