TR EN

ÇAĞDAŞ EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY434 ÇAĞDAŞ EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR TARİHİ 7 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

21. yüzyıl dünya siyasetinin temel aktörlerini ve aralarındaki ilişkileri açıklar.
Çağdaş dünya tarihine ilişkin temel kavramları tanımlar.
Modern dünyanın oluşum ve dönüşüm evrelerini betimler.
Avrupa, Amerika, Ortadoğu, Afrika ve Asya''da merkezileşen güçler ve aralarındaki çıkar çatışmalarını yorumlar.
I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde meydana gelen gelişmeleri, tarihsel bağlamlarını gözönünde bulundurarak ilişkilendirir.