TR EN

ULUSLARARASI İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS445 ULUSLARARASI İLETİŞİM 7 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası iletişim ve küreselleşme arasındaki ilişkiyi açlar.
Uluslararası iletişimin tarihsel süreçte nasıl geliştiği analiz eder.
Küresel pazarın oluşmasında iletişim teknoljilerinin fonksiyonunu değerlendirir.
Turizm, toplumsal hareketler ile iletişimin ve iletişim teknolojilerinin ilişkisini açıklar.
Yeni medyanın uluslararası kamusal alanı oluşturmadaki fonksiyonunu analiz eder, değerlendirir
Uluslararası iletişim yarattığı devrimi ve gelecekte neler yaratabileceği öngürüsünde bulunur