TR EN

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ETP107 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 1 2 2 2

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Algoritma ve programlama kavramlarını anlamak ve tanımlamak.
Problemlerin çözümüne yönelik akış diyagramını oluşturmak.
Belirli bir problemin çözümü için uygun algoritma tasarımını oluşturmak.
Programlama dilleri üzerinde kontrol ve döngü yapılarının akış şemalarıyla birlikte kullanmak.