TR EN

HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HTP111 HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ 4 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halkla ilişkilerle ilgili tarihsel süreci özetler.
Halkla ilişkiler ve ilgili kavramların anlamlarını ayırt eder.
Kurumların hedef kitleleri ile iyi iletişim kurabilmeleri için uygun mesaj stratejileri kullanır ve doğru mecraları belirler.
Halkla ilişkiler ve sponsorluk uygulamalarıyla ilgili örnekler verir.
Halkla ilişkiler uygulama aşamalarını listeler.
Halkla ilişkilerle ilgili kuramları tartışır ve bu kavramlar üzerinden örnekler verir.