TR EN

BİTİRME TEZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BSY402 BİTİRME TEZİ 8 2 1 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

1.Araştırma yapacağı tez konusunu belirler.
2.Konuyla ilgili literatür taraması yaparken bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
3.Kaynak okumalarına dayalı olarak edindiği bilgileri yorumlar.
4.Tez konusuna ilişkin genel bilgileri, amacı, önemi ve bulguları açıklar ve uygun bir akışla düzenler.
5.Araştırma sonucunda elde ettiği verileri analiz eder.
6.Araştırma bulgularını diğer araştırma sonuçları ile karşılaştırır, sonuçları değerlendirir ve öneri sunar.