TR EN

ÖNLEYİCİ KORUMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY344 ÖNLEYİCİ KORUMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 5 4 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Önleyici korumanın amacını anlar.
Önleyici koruma ve acil onarım tekniklerini anlar
Önleyici koruma tekniklerini uluslararası koruma tüzükleri çerçevesinde analiz eder.
Önleyici koruma uygulanması esnasında gereken öğeleri seçer.
Önleyici koruma uygulamalarını yapısal ve öznel olarak ayırt eder.
Önleyici koruma ve acil onarım tekniklerini uygular
Önleyici koruma ve acil onarım uygulamalarını sistematik ve kronolojik olarak raporlar.