TR EN

OSMANLICA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY422 OSMANLICA 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Osmanlıcanın ortaya çıkış ruhunu kavrar.
Osmanlıcanın genel özelliklerini tanımlar.
Osmanlıca gramer çözümlemelerini yapar.
Osmanlıcanın gelişim aşamalarını ifade eder
Osmanlıca metinlerin çözümlemesini yapar.