TR EN

HASTA HAKLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT413 HASTA HAKLARI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hak kavramını öğrenerek çeşitli hakların tanımlamasını açıklar
Hasta olarak bireyin sahip olduğu hakların bilgisini belirtir
Hasta haklarına ilişkin mesleki kariyerinde uygulamalar yapar.
Çalışacağı kurumda eksiklik bulunması durumunda bu haklara ilişkin yapıcı çalışmalar üretir