TR EN

İŞARET DİLİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT430 İŞARET DİLİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türk İşaret Dili’nin tarihini öğrenerek işaret dilinin tarihsel gelişimini açıklar
Türk İşaret Dili’nin alfabesini öğrenerek bu alfabeye uygun olarak cümlelerini sonuçlandırır
Türk İşaret Dili’nin yapısını özümseyerek işitme engellilerle yapacağı organizasyonlarda onlarla bağlantı kurar
u alandaki eksiklikleri derslerde tartışarak bu alana ilişkin yeni ve yapıcı projeler üretir.