TR EN

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
UTY317 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Vergi Usul Kanunu ve Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde işletmeyi ilgilendiren parasal olayların muhasebe kayıtlarının yapılış aşamalarını belirler
Genel Muhasebe Tebliği Sıra No:1 göre işletmenin dönemsel finansal tablolarını muhasebe verileri yardımıyla hazırlar
Finansal analiz tekniklerini kullanarak işletmenin finansal tablolarını dış analiz türüne göre analiz eder ve yorumlar.
Genel muhasebe ve finans sistemi açısından finansal tablolar analizine göre işletme tarafından yapılması gerekenleri değerlendirir