TR EN

MOZAİK VE DUVAR RESMİ KORUMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY338 MOZAİK VE DUVAR RESMİ KORUMA 5 4 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mozaik ve Duvar Resminin (Fresk) tarihsel gelişim süreciyle yapım tekniklerini çözümleyebilir.
Mozaik ve Duvar Resimlerinde (Fresk) görülen bozulma türlerini tespit edebilir.
Mozaik ve Duvar Resmi (Fresk) konservasyonu ve restorasyonunda kullanılan malzeme, alet ve aygıtları kullanabilir.
Mozaik ve Duvar Resminin (Fresk) mevcut orijinal malzemelerine uygun olan onarım tekniğinin tespit ederek ve onarım malzemelerinin hazırlayabilir.
Mozaik ve Duvar Resmi (Fresk) konservasyonu ve restorasyonu ile ilgili teknik çalışmaları uygulayabilir.