TR EN

KORUMA HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY430 KORUMA HUKUKU 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Koruma hukuku genel özellikleri tanımlar.
Dünyada ve Türkiye’de koruma hukukunun tarihsel kökenlerini açıklar.
Koruma hukuku ile ilgili kavramları yorumlar.
Türkiye’de koruma hukukuna yönelik mevzuatın gelişimini özetler.
Koruma hukuku ile ilgili uluslararası alanda imzaladığımız metinleri açıklar.
Türkiye’de koruma hukukuna yönelik kurumları sıralar.
Koruma hukukuna yönelik yönetmelik ve ilke kararlarını açıklar.
Türkiye’de koruma hukukunun sorunlarını yorumlar.