TR EN

TARİHİ YAPILARI GÜÇLENDİRME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY439 TARİHİ YAPILARI GÜÇLENDİRME 5 4 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tarihi yapılarda gözle izlenebilen statik ve mukavemet sorunlarını gözlemler.
Statik ve mukavemet sorunlarını inşaat mühendisleri ile birlikte disiplinler arası yürütür.
Uluslararası tüzükler ile tarihi yapılara güçlendirme uygulama müdahalelerini belirler.
Disiplinler arası çalışmalar ile tarihi yapılara güçlendirme uygulama malzemelerini belirler.
Tarihi yapı özelinde uygulanacak güçlendirme çalışmalarını seçer.
Tarihi yapı güçlendirme çalışmaları öncesi gerekli işlemleri hazırlar.
Tarihi yapı güçlendirme çalışmalarını uygular.
Tarihi yapı güçlendirme uygulamalarının sonuçlarını raporlandırır.