TR EN

KÜLTÜR MİRASI YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY441 KÜLTÜR MİRASI YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kültür mirası yönetimi ile ilgili kavramları karşılaştırır.
Kültür mirasının yönetiminin önemini yorumlar.
Kültür mirası ile toplum arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Kültür mirasının ekonomik değerini açıklar.
Kültür mirası yönetiminin parametrelerini sıralar.
Kültür mirası yönetimi ile ilgili ülkemizdeki sorunları değerlendirir.