TR EN

MÜLAKAT TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT325 MÜLAKAT TEKNİKLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Mülakat yapan sosyal hizmet uzmanının konumunu tanımlar
Mülakatlarda sosyal hizmet uzmanının görev ve sorumluluklarını açıklar
Mülakata yönelik sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmalarını geliştirir