TR EN

AVCILAR DEMOGRAFİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT337 AVCILAR DEMOGRAFİSİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Demografi konusundaki teori ve kavramları okumalar, araştırmalar yaparak ve ders içi öğrenimle açıklar
Dünya nüfusundaki gelişmeler, göçler ve nüfus ilişkisi, bölgesel nüfus dağılımlarının genel nüfus dağılımları içinde incelenmesi gibi demografiyle ilgili konuları, okumalar, araştırmalar yaparak ve ders içi öğrenimle analiz eder
Ders kapsamında öğrendiklerini avcılar demografisi özelinde değerlendirerek, öğrendiklerini avcılar bölgesi demografi araştırmalarıyla ilişki kurar
Toplumsal ekonomik gelişmelerde nüfus etkisini, okumalar, araştırmalar yaparak, ders içi öğrenimle, tartışarak çözümler üretir
Nüfus araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikleri, okumalar, araştırmalar yaparak, ders içi uygulama etkinlikleriyle öğrenerek alana uyarlar