TR EN

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
LOY406 LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Lojistik maliyetlere ilişkin maliyet bilgi sisteminin kurulması analiz eder.
Lojistik maliyetleri belirler ve faaliyet tabanlı maliyetleme ile hesaplar.
Lojistik maliyetlerin tekdüzen hesap planına göre kayıtlarını yapar.
Lojistik yatırım ve hizmet üretim maliyetlerinin muhasebe kayıtlarını yapar.