TR EN

SAĞLIK LOJİSTİĞİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
LOY409 SAĞLIK LOJİSTİĞİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Genel lojistik faaliyetlerini ve sağlık işletmelerinde lojistik faaliyetlerini açıklar.
Stok ve envanter yönetimi ve talep tahmin yöntemleri konularını analiz eder.
Sektörde sağlık lojistiği uygulamalarını değerlendirir.