TR EN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM TEKNİKLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY337 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM TEKNİKLERİ 5 4 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Autocad yazılımı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılan tasarımları bu yazılım ile tasarlar.
Projelerin çıktıları hakkında sunum oluşturur.
Diğer çizim komutlarını tanıtır.
Bilgisayar destekli tasarım ile ilgili temel kavramları öğrenir.