TR EN

KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HIT338 KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İmaj çeşitlerinden en az 3 tanesini listeler
Kurumsal imaja yönelik tanımlardan en az 5 tanesini sınıflandırır
Kurumsal imaj unsurlarından en az 4’ünü doğru bir şekilde açıklar
İmaj oluşum adımlarını analiz eder
Bir kampanya sırasında sosyal paydaşları birbiri arasında karşılaştırır
Bir kampanya sırasında imaj oluşturma adımlarını izleyerek iletişim stratejileri yaratır
Bir imaj kampanyası sırasında karşılaşılacak sorunlara çatışma çözüm stratejisi adımlarıyla çözüm üretir