TR EN

KORUMA KİMYASINDA UYGULAMALAR DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY340 KORUMA KİMYASINDA UYGULAMALAR 5 4 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Katı hal yasalarını açıklar.
Polimerlerin özelliklerini ve polimerizasyon yapılarını tanımlar
Redoks ve çökelme titrasyonlarıyla oluşan kimyasal dengeleri kavrar.
Kimyasal olayların işleyişini kavrayıp yorumlar.
Kimyasalları naliz eder.
Koruma uygulamalarında kimyasal malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini dikkate alıp kullanımları ile ilgili herhangi bir spesifik zararını göz önünde bulundurarak güvenli bir şekilde eser üzerinde uygulayabilir
Koruma Kimyası ve ilgili alanlarda profesyonel bir koruma uzmanı olarak görev almak üzere edindiği bilgileri uygulayabilir.