TR EN

TEKNİK RAPOR YAZIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY341 TEKNİK RAPOR YAZIMI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Koruma ve onarım yapılacak eserde yapım teknikleri ve malzemeleri analiz eder.
Koruma ve onarım yapılacak eserde yapılacak belgeleme çalışmalarını sırasıyla uygular.
Koruma ve onarım yapılacak eserde korunma sorunlarını tespiti yol ve yöntemlerini kavrar.
Koruma ve onarım yapılacak eserde korunma yöntemlerinin seçilmesi ve planlamasının yollarını tanımlar.
Tek eser veya kapsamlı çalışmada proje ve planlama yol ve yöntemlerini raporlar.