TR EN

ŞEHİRCİLİK VE İMAR HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY345 ŞEHİRCİLİK VE İMAR HUKUKU 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Şehir, şehircilik, kentleşme ve imar kavramlarını tanımlar.
Şehirciliğin tarihsel kökenlerini farklı dönemlerden örneklerle açıklar.
Şehir planlama kavramı ve Türkiye’de şehir planlamasının tarihçesi konusunda araştırma yapar.
Şehir planlama ve imar hukuku alanındaki mevzuatı yorumlar.
İmar planı çeşitlerini sıralar.
İmar planlarında yer alan kentsel kullanım alanları çeşitlerini tanımlar.
Sürdürülebilir kentsel planlamanın niteliklerini ve ilkelerini açıklar.
Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmalarını yorumlar.