TR EN

AHŞAP ESER KORUMA VE ONARIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY346 AHŞAP ESER KORUMA VE ONARIMI 5 4 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ahşabın yapısını ve türlerini ayırt eder.
Ahşap eser görülen bozulma türlerini tespit eder.
Ahşap yapılarda, arkeolojik kazılarda ahşap buluntularda ve ahşap sanat eserlerinde gözlenen bozulmaya karşı acil müdahale önlemlerini hazırlar.
Ahşap eser konservasyonu ve restorasyonunda kullanılan malzeme, alet ve aygıtları kullanır.
Ahşap eser mevcut orijinal malzemelerine uygun olan onarım tekniğine göre onarım malzemelerini hazırlar.
Ahşap eser konservasyonu ve restorasyonu ile ilgili teknik çalışmaları uygular.