TR EN

TARİHSEL ÇEVRE KORUMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY347 TARİHSEL ÇEVRE KORUMA 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tarihi çevre korumanın ilk örneklerinden itibaren günümüze kadar tarihsel gelişimini açıklar.
Avrupa ülkelerinde tarihi çevre koruma ile ilgili kavramların gelişimini tanımlar.
Tarihi çevre koruma konusunda dünyada ve Türkiye'deki mevzuat alanında önemli metinlerin neler olduğunu tanır.
Tarihi çevre koruma alanında görev yapan uluslararası kurumlarının görevlerini açıklar.
Taşınmaz mimari kültür varlıklarında bozulmaya neden olan etmenleri sıralar.
Tarihi çevre koruma konusunda uygulanan yöntemleri açıklar.
Tarihi çevre koruma ile ilgili rölöve, restorasyon ve restitüsyon gibi yöntemleri uygular.
Restorasyon projelerinde uygulanan tekniklerini tanımlar.