TR EN

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY349 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İşyerinde ve her türlü çalışma alanında güvenliğin önemini anlar.
İş yerinde risk değerlendirmesi yapar.
İş yerinde, çalışma ortamında veya evde bulunan fiziksel ve biyolojik tehlikeleri tespit ederek bu tehlikeler için alınabilecek önlemleri sıralar.
Yasal düzenlemeleri bilir.