TR EN

ENDÜSTRİ ARKEOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY424 ENDÜSTRİ ARKEOLOJİSİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

"Endüstri mirası" kavramını açıklar.
Uluslararası düzeyde konunun gelişimini algılar.
Endüstriyel mekânların mimari özelliklerini kavrar.
Türkiye’de "endüstri arkeolojisi" ile ilgili koruma ve yeniden işlevlendirme sorunlarını tartışır.
Ulusal ve uluslararası örnekleri değerlendirir.