TR EN

MÜZECİLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY432 MÜZECİLİK 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Müzecilik ile ilişkili terminolojiyi, temel kavramsal bilgileri yorumlar.
Dünya kültürlerinde müzelerde biriktirme, sergileme alanlarının tarihsel gelişimi bilinciyle yeni teknoloji ürünlerle uygulama yapar.
Müze bilimin kuramsal ve uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi birikimini alanda kullanır
Müzelerle ilgili sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirir.
Müze güvenliği, acil durum prosedürleri konusunda araştırma yapar.
Müzecilikle ilgili projeler geliştirir.
Müzecilik ve tarihsel miras ile ilgili yasal mevzuatı yorumlar.