TR EN

KORUMA VE TURİZM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY434 KORUMA VE TURİZM 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Turizm olgusunu açıklar.
Turizmin tarihsel gelişim sürecini özetler.
Dünyada turizmdeki çağdaş gelişmeleri tanımlar.
Türkiye’de turizmin gelişim sürecini özetler.
Koruma ve turizm ilişkisini yorumlar.
Turizmin çevreye ve kültür mirasına etkilerini tartışır.
Turizmde sürdürülebilir yaklaşımı yorumlar.
Turizm alanındaki problemleri yorumlayabilir, çözüm önerilerini sıralar.