TR EN

ÇİNİ VE PORSELEN KORUMA VE ONARIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY435 ÇİNİ VE PORSELEN KORUMA VE ONARIMI 5 4 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çini ve porselen eserlerin tarihsel gelişim süreciyle yapım tekniklerini analiz eder.
Çini ve porselen eserlerde görülen bozulma türlerini tespit eder.
Çini ve porselen eserlerde konservasyonu ve restorasyonunda kullanılan malzeme, alet ve aygıtları kullanır.
Çini ve porselen eserlerde uygulamala malzemelerini hazırlar.
Çini ve porselen eserlerin konservasyonu ve restorasyonu ile ilgili teknik çalışmaları uygular.