TR EN

KALIP ALMA YÖNTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RKY440 KALIP ALMA YÖNTEMLERİ 5 4 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kalıp alma, kopya ve mülaj çıkarma ile ilgili mevzuat, usul ve esasları uygular.
Kalıp alma, kopya ve mülaj çıkarmanın koruma, onarım ve sergileme bakımından önemini kavrar.
Kültür varlıklarının korunması konusuna, yapıların onarım ve sağlamlaştırılmasına ilişkin temel bilgileri anlar.
Alçı, kil, silikon ve latex ile kalıp alma yöntemlerini uygular.