TR EN

OKUL SOSYAL HİZMETİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT328 OKUL SOSYAL HİZMETİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Okul sosyal hizmetin kapsamını özümseyerek okul hizmet uzmanının konumunu tanımlar
Okullarda sosyal hizmet uzmanının görev ve sorumluluklarını açıklar
Okuldaki çocuklara yönelik yapıcı projeler organize eder
Okullarda çalışan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmalarını geliştirir