TR EN

GÖÇ VE SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT330 GÖÇ VE SOSYAL HİZMET 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Göç sosyal hizmetin kapsamını özümseyerek göçmenlerle sosyal hizmet uzmanının konumunu tanımlar
Göç sosyal hizmet uzmanının görev ve sorumluluklarını açıklar
Ulusal göç mevzuatını tartışır
Göç sosyal hizmetine yönelik yapıcı projeler organize eder.
Göçmenlere yönelik sosyal hizmeti biriminde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmalarını geliştirir.