TR EN

ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT331 ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çocuğun sahip olduğu hakları tanımlar.
Çocukların gelişim evrelerini açıklar.
Çocuklarla çalışmalarını organize eder.
Dezavantajlı çocuklara yönelik proje geliştirir.