TR EN

SOSYAL REFAH MODELLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT338 SOSYAL REFAH MODELLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Sosyal refah modellerini anlamlandırarak ülkelerde bulunan sosyal refah modelleri arasında karşılaştırma yapar.
Sosyal refah ve sosyal hizmet kavramları öğrenerek ikisi arasındaki farkı tartışır
Sosyal refah hizmetlerinin temelindeki refah modellerini kavrayarak mesleki hayatı süresince bu modellere uygun müdahale planlar
Sosyal refah modellerini özümseyerek çalıştığı alana ilişkin politikalar hakkında yapıcı çözüm önerisi üretir