TR EN

AİLE SOSYOLOJİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SHT343 AİLE SOSYOLOJİSİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Aile kurumunun yapısını, işleyişini ve diğer toplumsal kurum ve toplumsal normlarla olan ilişkisini açıklar.
Aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyet konularını yorumlar.
Aile ilişkileriyle alakalı sosyal hizmet bakış açısıyla politikalar geliştirir.